Bijna 85% geslaagd voor mavo, havo of vwo op Nova College Vavo

Foto: Nova College

Van de 313 examenkandidaten mavo, havo en vwo van het Nova College Vavo in Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp zijn er 265 geslaagd. De vwo kandidaten haalden daarbij met 89% het hoogste slagingspercentage. Dat werd 15 juli bekend toen de uitslagen van het derde tijdvak zijn berekend.

Directeur Petra Zijlstra is trots op dit resultaat: ‘Na dit coronajaar was het extra spannend hoe de examens zouden uitpakken. Gelukkig konden wij alle lessen op locatie geven aan deze examenkandidaten, maar we hadden wel te maken met veel studenten die op hun vorige school het centraal schriftelijk niet hadden gedaan. Dat ging vorig jaar namelijk niet door vanwege corona. Voor deze studenten was het dus de eerste keer dat ze dit examen deden.’

Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs. Dat zijn de opleidingen mavo (vmbo-tl), havo en vwo voor volwassenen vanaf 18 jaar en voor jongeren van 16 of 17 jaar met een uitbestedingsovereenkomst uit het voortgezet onderwijs. Het onderwijs kan in voltijd of deeltijd worden gevolgd, overdag en in Haarlem ook deels ‘s avonds. Voor wie zijn vooropleiding heeft afgerond of wil aanvullen, biedt het Nova College Vavo een extra kans. Voor meer informatie novacollege.nl/vavo.