Vijftigtal activiteiten rond Nationale Viering Bevrijding in Friesland

Ook anno 2018 moeten mensen bevrijd worden...
Foto: Defensie

Lessen voor scholieren over de oorlog, het ontsteken van het bevrijdingsvuur door minister-president Mark Rutte en een stadswandeling langs Leeuwarder gebouwen vol oorlogsherinneringen. Het zijn drie van een vijftigtal activiteiten waarmee Fryslân dit jaar aandacht besteedt aan de Tweede Wereldoorlog. De Nationale Viering van de Bevrijding is op 5 mei in Leeuwarden heeft als thema verzet.

Er is gekozen voor een breed aanbod aan activiteiten, op verschillende plaatsen in de provincie, voor alle leeftijden. Zo dingen op 24 april in Gorredijk 5 oorlogsmonumenten mee naar een nationaal compliment. Op 4 mei gaan Friese kinderen naar de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Gytha te Nijenhuis (17) uit Surhuisterveen draagt daar haar gedicht voor.

5 mei

Op 5 mei is de landelijke uitzending van de start van Bevrijdingsdag in de Blokhuispoort. Daar houdt Stine Jensen een lezing en is de kinderlezing door Naomi Maneka (10) uit Leeuwarden. In aanwezigheid van Canadese bevrijders en schoolkinderen van Schiermonnikoog ontsteekt de minister-president dan het bevrijdingsvuur op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. ’s Middags kunnen bezoekers in de Blokhuispoort bijzondere oorlogsverhalen horen van vertellers die met die verhalen verbonden zijn.