Nova College en Triple ThreaT gaan elkaar versterken

Het Nova College en Stichting Triple ThreaT gaan samenwerken om de doelen van beide organisaties te versterken. In gesprekken tussen partijen is gebleken dat er meerdere raakvlakken zijn die aanleiding geven tot samenwerking. De doelstellingen van Triple ThreaT sluiten zowel op sportief als sociaal vlak aan bij die van het Nova College.

Met een intentieverklaring willen partijen vorm en richting geven aan een duurzame samenwerking. De intentieverklaring is ondertekend door Annemieke van Ede, directeur Nova Campus Haarlem, Hans Gootjes, directeur Nova College CIOS Haarlem Hoofddorp, en Okrah Donkor, directeur Triple ThreaT. Op basis van de intentieverklaring organiseren de partners dit jaar de eerste activiteiten. Na dit jaar vindt een evaluatie plaats, waarna de intentieverklaring kan worden omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.

Annemieke van Ede legt uit hoe de partijen elkaar willen versterken: ‘Nova College biedt Triple ThreaT de kans om activiteiten binnen het Nova College te organiseren. Triple ThreaT zal zich inzetten om verbinding te realiseren tussen het Nova College en de TTT community en een programmering verzorgen ter aanvulling en ondersteuning van het reguliere onderwijsprogramma van het Nova College.’

Rolmodellen

Triple ThreaT is begonnen als een jongereninitiatief in Schalkwijk, waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met hun passie. TTT biedt een divers aanbod van sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding tot muzieklessen. Naast jongeren ontwikkelen in de breedste zin van het woord heeft TTT ook als doelstelling om binnen Triple ThreaT Basketball de mogelijkheid te bieden aan talenten om zich verder te ontwikkelen naar het hoogste niveau. 

Okrah Donkor: ‘Wij geloven in de kracht van sport en basketbal als middel om jongeren te ontwikkelen. Binnen de TTT community voelen jongeren zich thuis en worden omringd door positieve rolmodellen. Dat draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en uiteindelijk ook aan hun prestaties op school.’

Hans Gootjes ziet niet alleen de link tussen TTT en het CIOS op sportief gebied: ‘Bij het CIOS werken we ook met rolmodellen. Niet alleen de docenten die rolmodel zijn voor de studenten; ook de studenten zijn rolmodellen voor elkaar.’