Zaterdag 2 juni protest tegen gas- en zoutwinning

Waddenvereniging tegen gas- en zoutwinning. Slecht voor mens en milieu.
Foto: Roelof Bottema

Op zaterdag 2 juni a.s. gaan in Harlingen actie- en belangengroepen uit meerdere provincies samen met verontruste bewoners uit onder andere Friesland, Terschelling, Schiermonnikoog, Groningen, Drenthe, Overijssel en Utrecht en verschillende politieke partijen hun krachten bundelen in een grote manifestatie tegen gas- en zoutwinning die mijnbouwschade veroorzaakt.

We zijn het zat! De manifestatie heeft de naam samenTegengas gekregen om de onderlinge samenwerking en solidariteit van alle deelnemende groepen, politieke partijen en bezorgde bewoners te benadrukken. Het verzet tegen winning van fossiele energie en schade aan natuur, milieu en omgeving groeit. De manifestatie begint om 11.00 uur bij het hoofdkantoor van Frisia in Harlingen en de deelnemers lopen via drie podiums naar het eindpunt van de manifestatie bij het hoofdkantoor van Vermilion in Harlingen. Zanger Harry Loco, die vorig jaar samen met Freek de Jonge een protestlied zong over de aardbevingen in Groningen heeft toen tijdens die fakkeltocht een nieuwe protestsong geschreven “Knockin’ on politicians door”. Het lied is bedoeld voor alle Nederlanders en zal te horen zijn tussen de betogen door. Tijdens de looptocht is er muzikale begeleiding door de bekende orgelbouwer Fabian Krul  die een van zijn zelfgebouwde draaiorgels zal laten zien en horen.

 

Drie rode kaarten

Maar liefst 18 sprekers vanuit de actiegroepen en de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek, onder wie Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Lammert van Raan (PvdD) en Rik Grashoff (GL) zullen zich uitspreken. Er worden drie grote rode kaarten uitgedeeld aan de mijnbouwbedrijven Frisia, Vermilion en NAM. De bodem is bereikt! De Tweede Kamerleden zal worden gevraagd onze boodschap en onze zorg mee te nemen naar Den Haag. Voor deze manifestatie is een facebookpagina opgetuigd: “Samen Tegengas Harlingen” Daar kunnen belangstellenden meer informatie vinden over het verloop van onze manifestatie.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het moet afgelopen zijn met gas- en zoutwinning, omdat de risico’s en de kosten van de schade enorm zijn en niet meer opwegen tegen de baten. Frisia loopt al jaren weg voor schadevergoeding in Wijnaldum en omgeving. Vermilion en de NAM strooien met kraaltjes en spiegeltjes. Het moet afgelopen zijn met plannen voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee. De zoutwinning uit de Waddenzee kan leiden tot schade aan huizen in Harlingen en leidt tot aantasting van het door ons allemaal gekoesterde Waddengebied, Unesco werelderfgoed! De grens is bereikt. Nederland verandert in een grote gatenkaas.

 

In de Nederlandse ondergrond bevinden zich echter nog ruim 470(!) andere gasvelden, waarvan er op land en off shore nu ruim 200 in productie zijn. Voor 60 gasvelden zijn er plannen voor nieuwe boringen of uitbreiding van de winning. Bij gaswinning uit deze velden ontstaat ook schade, maar de erkenning daarvoor is er niet. De voor een deel van Groningen geldende omkering van de bewijslast en het schadeprotocol moeten ook van toepassing worden verklaard voor inwoners met schade door gaswinning uit de andere gasvelden in Nederland.

 

Het moet en het kan anders voor het klimaat, onze leefomgeving én voor de volgende generaties

Gezien het bovenstaande organiseren Werkgroep Laat Fryslân Niet Zakken, de Waddenvereniging, Winamer Belang, Tsjingas, Ternaard Foar de Wyn, Fêste Grûn Dongeradeel, Onze Klei, Laat Woerden niet zakken, Milieudefensie, Gasvrij Waddenzee, SP Fryslân en FNP samen met andere belangengroepen en politieke partijen de landelijke manifestatie in Harlingen op 2 juni a.s. van 11.00-14.00 uur. Iedereen is welkom.