Stem mee: ‘Kies de parels van Friesland’

Toerisme van groot economisch belang!
Foto: Roelof Bottema

Harlingen een stad om trots op te zijn. Dat zijn niet alleen Harlingers, maar ook niet-Harlingers hebben de Noorderhaven uitverkoren als het mooiste wat Friesland te bieden heeft in de categorie ‘mooiste wijk & dorp’. Er is echter nog een prijs te winnen, namelijk de titel ‘It moaste fan Fryslân’. Het is nog mogelijk om tot 10 november a.s. te stemmen: http://www.itmoaistefan.frl/. Op dit moment staat de Noorderhaven op de derde plaats

Het Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant hebben begin dit jaar de verkiezing ‘It moaiste van Fryslân” uitgeschreven. In de categorie van het mooiste object wijk & dorp is de Noorderhaven als winnaar uit de bus gekomen. Begin augustus zijn er in Harlingen opnames gemaakt. Donderdag 5 oktober wordt deze aflevering door Omrop Fryslân TV om 18.45 uur uitgezonden (herhaling om de twee uur).

Historie

Waar in Friesland of zelfs in Nederland  kun je vanaf zee zo met je schip het centrum van de stad binnenvaren! De haven is gegraven in 1578 en is een getijdenhaven. De beide gevelwanden met zijn vele, prachtige monumentale panden en het stadhuis, is beschermd stadsgezicht. De Noorderhaven heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld voor de handel met Harlingen en het Friese achterland. Aan die roemruchte tijd, waarbij Harlingen een sleutelpositie innam met de handel met Scandinavië, herinneren nog vele panden, zoals de pakhuizen, de Patriciërshuizen en het stadhuis. Bovendien is de Leeuwenbrug voor veel toeristen een aanleiding om even te stoppen en foto’s te maken.

Verrassend

Hoewel er door de eeuwen heen veel is veranderd, is het karakter van de Noorderhaven onveranderd gebleven. Zeker als je naar de schitterende gevels kijkt, lijkt het alsof de tijd stil heeft gestaan. Bovendien levert een tocht langs de panden steeds weer verrassingen op, zoals de schitterend bovenlichten, gevelstenen en gevels. Bovendien geven de boten die aanleggen de Noorderhaven steeds weer een feestelijk karakter.