Jazzliefhebbers in Harlingen gezocht voor FRIEJAM

Friejam met Renske de Boer...
Foto: Friejam

HARLINGEN – FRIEJAM (Friese vereniging van jazzmuzikanten) organiseert in Leeuwarden al enkele jaren concerten, workshops en jamsessies, met name gericht op de moderne jazz.

Centrum voor traditionele jazz in Harlingen

Maar nu is besloten het aandachtsveld te verruimen en ook de roots, de vooroorlogse jazz, bij de activiteiten te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan de traditionele (oude) jazzvormen als New Orleans en de muziek tijdens de Roaring Twenties.

Thuisbasis Trebol

Twee trompettisten, Hans Meijer (Heeg) en Jemke Visser (Harlingen) zijn inmiddels bezig met het realiseren van een “Centrum voor traditionele jazz”. Als thuisbasis is gekozen voor Theater Trebol in Harlingen. Niet onlogisch als men bedenkt dat het vermaarde Waddensea Jazzfestival ook in Trebol plaatsvond. Velen bewaren zeer goede herinneringen aan de toentertijd buitengewoon actieve jazzclub onder voorzitterschap van Arnoud Bulthuis.

Loungeconcerten

Vanaf december worden maandelijks loungeconcerten georganiseerd. Daarnaast willen de initiatiefnemers door middel van workshops nieuwe beoefenaars van het genre aanmoedigen.

Oproep tot deelname aan deze werkgroep

Rond de concerten en verdere activiteiten komt veel kijken. Daarom zien wij ons team graag versterkt met stadgenoten die graag zouden zien dat de (oude) jazz hier zijn herintrede doet. En ook “nieuwe” liefhebbers van New Orleans en Roaring Twenties zijn uiteraard welkom!

 Aanmelding en/of inlichtingen bij:

Jemke Visser tel. 0517 415421 of [email protected]

Hans Meier tel. 0515 444250 of [email protected]